KOZMINSKI ANGELS

kozminskiangels.com

DLACZEGO?

Według prognoz w najbliższej przyszłości kapitał inwestycyjny płynący ze źródeł crowdfoundingowych dorówna, a nawet przewyższy ten klasyczny pochodzący z funduszy venture capital. Zgodnie z oczekiwaniami członków społeczności ALK postanowiliśmy wyjść naprzeciw tym przewidywaniom. We współpracy z pionierami polskiego rynku crowdfoundingu udziałowego, wyposażonymi w wieloletnie know-how, stworzyliśmy markę Koźmiński Angels.

Pamiętamy również o aktywnościach w świecie off-line. Naszym celem jest koordynacja działalności nowego Klubu Aniołów Biznesu ALK, wsparcie jego funkcjonowania poprzez moderację i zwiększanie potencjału klubu w ramach wydarzeń networkingowych.

CO ROBIMY?

ŁĄCZYMY SPRAWDZONE START-UPY I DOJRZAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA WYMAGAJĄCE DOFINANSOWANIA KAPITAŁOWEGO Z INWESTORAMI Z SZEROKO ROZUMIANEGO OTOCZENIA ALK.

JAK TO ROBIMY?

  • platforma on-line dostępna dla społeczności ALK
    • pozyskiwanie kapitału,
    • inwestowanie w sprawdzone produkty inwestycyjne (start-upy, które ukończyły programy akceleracyjne KVL)
    • współpraca z najlepszymi w branży inwestowania społecznościowego – korzystanie z wypracowanego latami know-how
  • Spotkania off-line w ramach Klubu Aniołów Biznesu ALK

Nasz cel:


Aktywizacja inwestycyjna społeczności ALK w celu osiągania wspólnych korzyści

Kontakt